Fiskeklubben Huskvarna

Nya och gamla medlemmar välkomnas till föreningen och ett nytt spännande fiskeår 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa klubbtävling:Båtpimpelserien

Samling vid parkeringen norra porten utanför Husqvarna AB kl.07.00

Startavgift 100kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa klubbmöte:

Nästa styrelsemöte:13/8 _ _ 19.00 _ Hos Uno

_________________________________________________________________________________________

Tävlingsregler:

I serietävlingar räknas de 4:a bästa placeringarna vid lika placering avgjör vikt.

Serie pimpel och båtpimpel avgjörs av högsta vikten _ KM tävlingen avgjörs av vikt + antal. _ 2Poäng/fisk

Metserien avgjörs av vikt + antal. _ 2Poäng/fisk _ KM tävlingen avgjörs av vikt.

_________________________________________________________________________________________

Program metserien 2019

Resultat metserien 2019

Resultat pimpelserien 2019

Har du betalt medlemsavgiften _ kolla här

 

 

Info till klubbens medlemmar

Medlemsavgift för 2019
Sen. = 300 kr
Jun. = 150 kr
Fam. = 500 kr

I denna medlemsavgift ingår ej medlemskap i Sportfiskarna
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9

För medlemskap ange
Namn - adress - telefonnr. - person nr.


 

FK Huskvarna har till syfte

Att bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform,

Att befrämja sportfiske och fiskevård

Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattensrationella utnyttjande,

Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,

Att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område,

Att verka för ökat fiske- och naturvett liksom för andras rätt,

Att verka för gott kamratskap mellan klubb ( föreningar etc.) och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel vid fiskevattnen.