Fiskeklubben Huskvarna

Nya och gamla medlemmar välkomnas till föreningen och ett nytt spännande fiskeår 2024

Nästa klubbtävling: Meteserien tävl.3+KM_ Lördag 8/6 flyttas ( dag medlas senare )

Samling på nedre parkering Huskvarna Folkets park

vardagar 17.00 - Helg 07.00 _ Startavgift 100 kr och 50kr när fiskekort löses på iFiske

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa klubbmöte

Nästa styrelsemöte:

_____________________________________________________________________________________

Tävlingsregler: I serietävlingar räknas de 4:a bästa placeringarna vid lika placering avgjör vikt.

Serie pimpel och båtpimpel avgjörs av högsta vikten _ KM tävlingen avgjörs av vikt + antal. _ 2Poäng/fisk

Metserien avgjörs av vikt + antal. _ 2Poäng/fisk _ KM tävlingen avgjörs av vikt.

_____________________________________________________________________________

Har du betalt medlemsavgiften 2024 kolla här

Resultat metserien 2024

Program meteserien 2024

Resultat Pimpelserien 2024

 

 

 

 

Info till klubbens medlemmar

Medlemsavgift för 2024
Sen. = 300 kr
Jun. = 150 kr
Fam. = 500 kr

I denna medlemsavgift ingår ej medlemskap i Sportfiskarna
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9

För medlemskap ange
Namn - adress - telefonnr. - person nr.


 

FK Huskvarna har till syfte

Att bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform,

Att befrämja sportfiske och fiskevård

Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattensrationella utnyttjande,

Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,

Att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område,

Att verka för ökat fiske- och naturvett liksom för andras rätt,

Att verka för gott kamratskap mellan klubb ( föreningar etc.) och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel vid fiskevattnen.