Fiskeklubben Huskvarna

Nya och gamla medlemmar välkomnas till föreningen och ett nytt spännande fiskeår 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa klubbtävling:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa klubbmöte:

Nästa Styrelsemöte:11/12 hos Rune

OBS! Klubbutskick upphör! Meddelande från klubben kommer endast att finnas på hemsidan!

För mer info ring:

(L-H) 0705536169 * (Uno) 0703877336 * (Rune) 0707947334

Distriktets telefonsvarare 036-167799

Poängberäkning för klubbtävlingar:

På Pimpel och Båtpimpelserie är det 6 tävlingar, där räknas endast vikt , KM tävlingen räknas vikt+antal , I serien räknas 3 bästa placering vid lika placering avgjör vikt.

För meteserien är det 6 tävlingar, där räknas vikt och antal, KM tävlingen räknas endast vikt, I serien räknas 4 bästa placering vid lika placering avgjör vikt

Prisutdelning / Fördelning antal priser per disciplin
40% av deltagarna som fullföljt serien får pris

Pris till KM segraren när KM är inbakat i seritävling, är KM en egen tävling utgår 3 priser

Resultat båtpimpelserien

Program Båtpimpelserien

Resultat Metelserien 2018

Resultat pimpelserien 2018

Har du betalt medlemsavgiften för 2018 (kolla här)

Havsfiske

Info till klubbens medlemmar

Medlemsavgift för 2018
Sen. = 300 kr
Jun. = 150 kr
Fam. = 500 kr

I denna medlemsavgift ingår ej medlemskap i Sportfiskarna
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9

För medlemskap ange
Namn - adress - telefonnr. - person nr.


 

FK Huskvarna har till syfte

Att bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform,

Att befrämja sportfiske och fiskevård

Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattensrationella utnyttjande,

Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,

Att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område,

Att verka för ökat fiske- och naturvett liksom för andras rätt,

Att verka för gott kamratskap mellan klubb ( föreningar etc.) och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel vid fiskevattnen.