Fiskeklubben Huskvarna

Nya och gamla medlemmar välkomnas till föreningen och ett nytt spännande fiskeår 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa klubbtävling:Meteserien

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa klubbmöte: Vårmöte Tisdag 17/4 _ 19:00 _ Studiefrämjandet Rosenbergsgatan 6 JKP

Nästa Styrelsemöte: Tisdag 20/3 _ 19.00_ Uno

OBS! Klubbutskick upphör! Meddelande från klubben kommer endast att finnas på hemsidan!

För mer info ring:

(L-H) 0705536169 * (Uno) 0703877336 * (Rune) 0707947334

Distriktets telefonsvarare 036-167799

Poängberäkning för klubbtävlingar:

På Pimpel och Båtpimpelserie räknas endast vikt, på Meteserien och KM tävlingar räknas vikt och antal,

Prisutdelning / Fördelning antal priser per disciplin
40% av deltagarna som fullföljt serien får pris

Pris till KM segraren när KM är inbakat i seritävling, är KM en egen tävling utgår 3 priser

Resultat pimpelserien 2018

Program pimpelserien 2018

Har du betalt medlemsavgiften för 2018 (kolla här)

Havsfiske

Info till klubbens medlemmar

Medlemsavgift för 2018
Sen. = 300 kr
Jun. = 150 kr
Fam. = 500 kr

I denna medlemsavgift ingår ej medlemskap i Sportfiskarna
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9

För medlemskap ange
Namn - adress - telefonnr. - person nr.


 

FK Huskvarna har till syfte

Att bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform,

Att befrämja sportfiske och fiskevård

Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattensrationella utnyttjande,

Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,

Att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område,

Att verka för ökat fiske- och naturvett liksom för andras rätt,

Att verka för gott kamratskap mellan klubb ( föreningar etc.) och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel vid fiskevattnen.