Medlemsavgift 2016
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1 2016.01.04 Rune Ström 300
2 2016.01.07 Hans Agnebratt 300
3 2016.01.07 Lars-Åke Norberg 300
4 2016.01.07 Jerker Hellkvist 300
5 2016.01.08 Heikki Rantavuori 300
6 2016.01.11 Robert Ohlson 300
7 2016.01.11 Göran Johansson 300
8 2016.01.12 Kalle Fredriksson 300
9 2016.01.13 Johan Nyström 300
10 2016.01.14 Peter Samuelsson 300
11 2016.01.18 Conny Karlsson 300
12 2016.01.19 Åke Blomberg 300
13 2016.01.26 Leif Gustavsson 500
14 2016.01.27 Henrik Karlsson 300
15 2016.01.28 Tomas Ström 300
16 2016.01.29 Tommy Johansson 500
16 2016.02.01 Lars  Edman 300
17 2016.02.10 Mikael Claesson 300
18 2016.02.19 Martti Väisänen 300
19 2016.02.22 Pauli Rantavuori 300
20 2016.02.27 L-H Backman 300 kont.
21 2016.04.15 Peter Backman 300
22 2016.09.09 Patrik Lundberg 300
23 2016.09.19 Uno Sjölander 300
Summa medlemsavgifter 7 300