Medlemsavgift 2017
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1

2016_11_29

Rune Stöm 300
2 2016_12_29 Lars-Olof  Edman 300
3 2016_12_30 Lars-Åke Norberg 300
4 2017_01_03 Jerker Hellkvist 300
5 2017_01_05 Leif Gustavsson 300
6 2017_01_16 Heikki Rantavuori 300
7 2017_01_16 Tomas Ström 300
8 2017_01_17 Åke Hultman 300 kont.
9 2017_01_18 Conny Karlsson 300
10 2017_01_18 Peter Samuelsson 300
11 2017_01_23 Karl-Erik Fredriksson 300
12 2017_01_30 Hans Agnebratt 300
13 2017_02_01 Göran Johansson 300
14 2017_02_02 Åke Blomberg 300
15 2017_02_03 Håkan Karlsson 300
16 2017_02_06 Peter Backman 300
17 2017_02_13 Patrik Lundberg 300
18 2017_03_08 Henrik Karlsson 300
19 2017_04_10 Mikael Klaesson 350
20 2017_04_18 L-H Backman 300 kont.
21 2017_04_19 Niclas Agnebratt 300
22 2017_10_12 Uno Sjölander 300  
       
       
       
Summa medlemsavgifter