Medlemsavgift 2018
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1

2017_12_29

Rune Stöm 300
2 2018_01_02 L-H Backman 300 kont.
3 2018_01_04 Göran Johansson 300
4 2018_01_11 Jerker Hellkvist 300
5 2018_01_15 Karl Erik Fredriksson
300
6 2018_01_24 Leif Gustavsson 300
7 2018_02_08 Conny Karlsson
300
8 2018_02_12 Tomas Ström 300  
9 2018_02_13 Uno sjölander 300
10 2018_02_20 Peter Samuelsson 300
11 2018_02_22 Peter Backman 300
12 2018_02_23 Lars-Åke Nordberg 300
13 2018_02_24 Johan Nyström 300
14 2018_02_25 Niclas Agnebratt 300
15 2018_02_25 Hans Agnebratt 300 kont.
16 2018_04_17 Heikki Rantavuori 300 kont.
17 2018_05-06 Mikael Claesson 300
18 2018_09_01 Fredrik Persson 300 kont.
19 2018_ Patrik Lundberg 300
20 2018_10_01 Åke Blomberg 300  
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter