Medlemsavgift 2019
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1

2018_12_27

Uno sjölander 300
2 2018_12_28 Leif Gustavsson 300 .
3 2019_01_02 Rune Stöm 300
4 2019_01_09 L-H Backman 300 .kont.
5      
6      
7      
8        
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15        
16        
17      
18        
19      
20        
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter