Medlemsavgift 2020
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1 2019-12-30 Rune Ström 300
2 2020-01-16 Uno Sjölander 300  
3 2020-01-20 Heikki Rantavuori 300
4 2020-01-22 Göran Johansson 300
5 2020-01-27 Lars-Åke Norberg 300  
6 2020-01-28 L-H Backman 300 kont.
7 2020-01-30 Leif Gustavsson 300
8 2020-01-30 Tomas Ström 300  
9 2020-02-26 Karl-Erik Fredriksson 300
10 2020-03-25 Peter Samuelsson 300
11 2020-08-11 Jerker Hellkvist 300
12 2020-08-11 Conny Karlsson 300
13 2020-09-07 Fredrik Persson 300
14 2020-09-07 Peter Backman 300
15 2020-09-07 Patric Lundberg 300  
16 2020-10-19 Hans Agnebratt 300  
17 2020-10-19 Niclas Agnebratt 300
18        
19      
20        
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter