Medlemsavgift 2020
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1 2019-12-30 Rune Ström 300
2 2020-01-16 Uno Sjölander 300  
3 2020-01-20 Heikki Rantavuori 300
4 2020-01-22 Göran Johansson 300
5 2020-01-27 Lars-Åke Norberg 300  
6 2020-01-28 L-H Backman 300 kont.
7 2020-01-30 Leif Gustavsson 300
8 2020-01-30 Tomas Ström 300  
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15        
16        
17      
18        
19      
20        
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter