Medlemsavgift 2021
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1 2020-10-24 L-H Backman 300 kont.
2 2020-12-22 Rune Ström 300  
3 2020-12-29 Leif Gustavsson 300
4 2021-01-04 Uno Sjölander 300
5 2021-01-26 Heikki Rantavuori 300  
6 2021-01-27 Peter Samuelsson
300  
7 2021-02-15 Kalle Fredriksson 300
8 2021-02-15 Lars-Åke Nordberg 300  
9 2021-02-15 Jerker Hellqvist 300
10 2021-03-01 Göran Johansson 300
11 2021-05-17 Tomas Ström 300
12 2021-05-24 Mikael Klaesson 300
13 2021-09-03 Hans Agnebratt 300
14 2021-09-03 Niclas Agnebratt 300
15 2021-09-06 Conny Karlsson 300  
16 2021-09-06 Patrik Lundberg 300  
17 2021-11-01 Peter Backman 300
18        
19      
20        
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter