Medlemsavgift 2022
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1 2022-01-03 Rune Ström 300  
2 2022-01-04 Peter Samuelsson 300  
3 2022-01-08 L-H Backman 300 kont.
4 2022-01-10 Hans Agnebratt 300
5 2022-01-10 Niclas Agnebratt 300  
6 2022-01-10 Jerker Hellqvist 300  
7 2022-01-10 Göran Johansson 300
8 2022-01-11 Heikki Rantavuori 300  
9 2022-01-19 Conny Karlsson 300
10 2022-01-20 Karl Erik Fredriksson
300
11 2022-01-24 Johan Nyström 300
12 2022-01-25 Åke Blomberg 300
13 2022-01-28 Leif Gustavsson 300
14 2022-01-28 Lars-Åke Nordberg 300
15 2022-04-20 Uno Sjölander 300  
16 2022-05-23 Tomas Ström 300  
17 2022-09-05 Patrik Lundberg 300
18 2022-10-03 Peter Backman 300  
19      
20        
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter