Medlemsavgift 2023
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1 2022-12-23 Rune Ström 300  
2 2023-01-30 Leif Gustavsson 300  
3 2023-01-31 L-H Backman 300  
4 2023-02-01 Göran Johansson 300
5 2023-02-17 Peter Samuelsson 300  
6 2023-02-20 Lars-Åke Norberg 300  
7 2023-02-27 Uno Sölander 300
8 2023-03-31 Hans Agnebratt 300  
9 2023-05-02 Karl-Erik Fredriksson 300
10 2023-05-29 Heikki Rantauvori 300
11 2023-06-19 Tomas Ström 300
12 2023-09-04 Niclas Agnebratt 300
13 2023-09-06 Patric Lundberg 300
14      
15        
16        
17      
18        
19      
20        
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter