Styrelsen 2018 :
     
Ordf. : Rune Ström >> 0707947334
   
Kassör : Hans Angebratt >> hans.agnebratt@husqvarnagroup.com
   
Ledamot : Uno Sjölander >>

uno.sjolander@husqvarnagroup.com
0703877336

   
Ledamot : Lars-H Backman >> 0705536169
     
Ledamot : Leif Gustavsson >>  
   
suppl. : Göran "Webb" Johansson >>
   
suppl. : Peter Backman >> backeper@spray.se
   
Tävlingsledare :   >>  
   
Webmaster : Hans Angebratt >>