Styrelsen 2021 :
     
Ordf. : Rune Ström >> 0707947334
   
Kassör : Hans Agnebratt >> hans_agnebratt@msn.com
   
Ledamot : Uno Sjölander >>

uno.sjolander@husqvarnagroup.com
0703877336

   
Ledamot : Lars-H Backman >> 0705536169
     
Ledamot : Leif Gustavsson >> 0705214536
   
suppl. : Göran "Webb" Johansson >>
   
suppl. : Peter Backman >> backeper@spray.se
   
Tävlingssektion : Lars-H Backman >>

Leif Gustavsson

Uno Sjölander

   
Webmaster : Hans Agnebratt >> hans_agnebratt@msn.com