Meteserien 2009
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör högsta vikten för en serietävling
Högsta
vikt Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
1 Åke Blomberg 3 1 1 2 1 100
2 Rune Ström 6 9530g 2 6 4 3 1
3 Mikael Claesson 6 4.400g 3 2 1 5 4
4 Uno Sjölander 8 6 4 5 2 2
5 L-H Backman 12 7 5 3 4 5
6 Hans Agnebratt 13 4 3 6 7 100
7 Heikki Rantauvori 14 5 100 100 6 3
8
9
10
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
vikt tot. gram 108,290   23,640 16,630 25,360 21,550 21,110
antal tot. 1,794   249 327 643 303 272
medelvikt gram 60   95 51 39 71 78
     
Prispallen
Seriesegrare 2009
Åke Blomberg
 
2:a
Rune Ström
   
3:a
Mikael Claesson
 
Mete KM 2009
Vrigstadsån - 6 / 6   - 2009
Resultat
Plac. Namn Klass Vikt g
1 Åke Blomberg 6,410
2 L-H Backman 4,750
3 Mikael Claesson 4,400
4 Rune Ström 4,240
5 Uno Sjölander 3,880
6 Hans Agnebratt 1,680
Prispallen
     
KM - mästare 2009
Åke Blomberg
     
  2:a  
L-H Backman
     
  3:a  
Mikael Claesson
       
Serietävling 1
St. Nätarn - 19 / 5 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 75 7,200 870
2 Rune Ström 34 5,310 599
3 Mikael Claesson 42 2,870 371
4 Hans Agnebratt 25 2,930 343
5 Heikki Rantauvori 25 2,080 258
6 Uno Sjölander 31 1,900 252
7 L-H Backman 17 1,350 169
antal tot. vikt tot.
249 23,640
       
Serietävling 2
Fågelforsdammen -  26 / 5 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 75 5,690 719
2 Mikael Claesson 115 2,370 467
3 Hans Agnebratt 54 2,660 374
4 Uno Sjölander 26 3,040 356
5 L-H Backman 38 2,450 321
6 Rune Ström 19 420 80
antal tot. vikt tot.
327 16,630
     
Serietävling 3 + KM
Vrigstadsån - 6 / 6 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 175 4,400 790
2 Åke Blomberg 60 6,410 761
3 L-H Backman 130 4,750 735
4 Rune Ström 114 4,240 652
5 Uno Sjölander 105 3,880 598
6 Hans Agnebratt 59 1,680 286
antal tot. vikt tot.
643 25,360
     
Serietävling 4
Ingarpasjön 9 / 6 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 40 6,510 731
2 Uno Sjölander 96 4,830 675
3 Rune Ström 21 3,980 440
4 Mikael Claesson 46 2,120 304
5 L-H Backman 67 1,250 259
6 Heikki Rantauvori 8 1,750 191
7 Hans Agnebratt 25 1,110 161
antal tot. vikt tot.
303 21,550
     
Serietävling 5
 -   /  - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 75 9,530 1,103
2 Uno Sjölander 38 4,570 533
3 Heikki Rantauvori 39 3,320 410
4 Mikael Claesson 79 2,460 404
5 L-H Backman 41 1,230 205
antal tot. vikt tot.
272 21,110