Meteserien 2011
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
1 Mikael Claesson 3 1 2 1 1 1
2 Leif Gustavsson 7 10 1 3 3 6
3 L-H Backman 9 9340 5 5 2 2 7
4 Heikki Rantauvori 9 7520 2 8 5 9 2
5 Kalle Fredriksson 11 9 3 10 5 3
6 Rune Ström 11 3 6 4 8 4
7 Uno Sjölander 15 7 7 6 4 5
8 Eva Gustavsson 17 6 4 7 7 9
9 Peter Samuelsson 18 4 10 8 6 100
10 Toms Ström 25 8 9 9 100 8
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
vikt tot. gram 75,510   13,200 23,270 11,550 15,890 11,600
 
 
     
Prispallen
Seriesegrare 2011
Mikael Claesson
 
2:a
Leif Gustavsson
   
3:a
L-H Backman
 
Mete KM 2011
Hubbestadsån - 11 / 6  - 2011
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 Mikael Claesson 133 3070 573
2 Leif Gustavsson 74 3380 486
3 L-H Backman 76 2710 423
4 Eva Gustavsson 70 2800 420
5 Kalle Fredriksson 47 3060 400
6 Uno Sjölander 88 1970 373
7 Rune Ström 51 2250 327
8 Heikki Rantauvori 56 1970 309
9 Toms Ström 28 1180 174
10 Peter Samuelsson 37 880 162
Prispallen
     
KM - mästare 2011
Mikael Claesson
     
  2:a  
Leif Gustavsson
     
  3:a  
L-H Backman
       
Serietävling 1
Ribbingsnässjön - 24 / 5 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 2460 246
2 Heikki Rantauvori 1900 190
3 Rune Ström 1550 155
4 Peter Samuelsson 1420 142
5 L-H Backman 1260 126
6 Eva Gustavsson 1080 108
7 Uno Sjölander 1070 107
8 Toms Ström 950 95
9 Kalle Fredriksson 810 81
10 Leif Gustavsson 700 70
vikt tot.
13,200
       
Serietävling 2 + KM
Hubbestaån - 11 / 6 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Leif Gustavsson 3380 338
2 Mikael Claesson 3070 307
3 Kalle Fredriksson 3060 306
4 Eva Gustavsson 2800 280
5 L-H Backman 2710 271
6 Rune Ström 2250 225
7 Uno Sjölander 1970 197
8 Heikki Rantauvori 1970 197
9 Toms Ström 1180 118
10 Peter Samuelsson 880 88
vikt tot.
23,270
     
Serietävling 3
Ängssjön - 14 / 6 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 2460 246
2 L-H Backman 1480 148
3 Leif Gustavsson 1420 142
4 Rune Ström 1410 141
5 Heikki Rantauvori 1330 133
6 Uno Sjölander 1050 105
7 Eva Gustavsson 860 86
8 Peter Samuelsson 680 68
9 Toms Ström 620 62
10 Kalle Fredriksson 240 24
vikt tot.
11,550
     
Serietävling 4
Käringasjön - 21 / 6 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 5200 520
2 L-H Backman 3240 324
3 Leif Gustavsson 1730 173
4 Uno Sjölander 1470 147
5 Kalle Fredriksson 1020 102
6 Peter Samuelsson 1010 101
7 Eva Gustavsson 920 92
8 Rune Ström 900 90
9 Heikki Rantauvori 400 40
vikt tot.
15,890
     
Serietävling 5
Sandsjön - Fängen - 28 / 6 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 2710 271
2 Heikki Rantauvori 1920 192
3 Kalle Fredriksson 1520 152
4 Rune Ström 1470 147
5 Uno Sjölander 1260 126
6 Leif Gustavsson 920 92
7 L-H Backman 650 65
8 Toms Ström 610 61
9 Eva Gustavsson 540 54
vikt tot.
11,600