Kompatibilitetsrapport för meteserien2013.xls
Kör på 2013-06-13 15:45
Följande funktioner i arbetsboken stöds inte i tidigare versioner av Excel. Dessa funktioner kan gå förlorade eller degraderas om du öppnar arbetsboken i en tidigare version av Excel eller om du sparar arbetsboken i ett tidigare filformat.
Mindre återgivningsnedsättning # förekomster Version
Vissa celler eller format i den här arbetsboken innehåller formatering som inte stöds för det valda filformatet. Dessa format konverteras till de mest närliggande formaten.     1 Excel 97-2003